Станислав Стоянов заменя Цветанов като народен представител

Станис­лав Стоянов заменя подалия оставка Цветан Цветанов като народен пред­с­тавител на ГЕРБ, съоб­щава Цен­т­рална избирателна комисия в своя сайт. Решението на комисията, взето по време на заседание от 30 март, ще бъде обнарод­вано в Дър­жавен вес­т­ник, комен­тира Инвестор.бг.

ЦИК е уведомена за пред­с­роч­ното прек­ратяване на пъл­номощията на Цветан Цветанов като народен пред­с­тавител на Чет­върти изборен район – Великотър­нов­ски, като неговото място ще бъде заето от Станис­лав Стоянов. Инвес­тор припомня, че на 27 март Цветан Цветанов подаде оставка като пред­седател на ПГ на ГЕРБ и напусна пар­ламента. Два дена по-късно без дебати НС прек­рати пъл­номощията на Цветанов като депутат. В под­к­репа на остав­ката гласуваха 121 народни пред­с­тавители, 7 бяха “против“, а трима се въз­дър­жаха. Цветанов остана заместник-председател на пар­тията и пред­седател на предиз­бор­ния щаб на ГЕРБ. До решението му се стигна след скан­дала “Апар­тамен­т­гейт“, от който стана ясно, че Цветанов е нап­равил замяна със строителя на два свои апар­тамента в същия район и е доп­латил, тъй като е имало раз­лика в квад­ратурата. “Апар­тамен­т­гейт“ вече доведе до остав­ката на правосъд­ния минис­тър Цецка Цачева, която също се оказа с апар­тамент, купен от “Артекс“ на цени под пазар­ните.

Поради същата причина премиерът Бойко Борисов освободи от пос­товете им и новодом­ците зам.-министърът на спорта Ваня Колева, както и зам.-министърът на енер­гетиката Красимир Пър­ванов, припомня още Инвес­тор.