Захариева: Аз разговарях с Чавушоглу, ако той си мисли, че ми е оказвал натиск, си е негов проблем

Захариева: Аз разговарях с Чавушоглу, ако той си мисли, че ми е оказвал натиск, си е негов проблем

Аз категорично не го приемам като натиск. Ако той си мисли, че ми е оказ­вал натиск, това си е негов проб­лем“, така вън­ш­ният минис­тър Екатерина Захариева комен­тира пред Би Ти Ви изказ­ването на вън­ш­ния минис­тър на Тур­ция Мев­лют Чавушоглу, че след тяхна намеса е променен Законът за вероиз­поведанията у нас. По този въп­рос двамата са раз­говаряли през декем­ври. „Раз­говорът беше абсолютно въз­питан и доб­росъсед­ски”, допълни Захариева.

Раз­бира се, че сме ядосани, защото изборите идват и се провеж­дат, но има след­ващ ден. Утре все още ще бъдем съседи, той все още ще бъде минис­тър, премиерът Брисов ще бъде премиер. За съжаление, не го правят за първи път. Очевидно започва да става сис­тема“, каза Захариева, като припомни, че и предишни години преди избори е имало подобни изказ­вания от тур­ска страна. „Тази година два дни преди изборите им отново имаше невярно, абсолютно неп­рием­ливо и в никакъв случай не съот­вет­с­т­ващ на истината изказ­ване. Отново на митинг“, изтъкна Захариева.

По думите ѝ?, Чавушоглу очевидно се опитва да мобилизира под­к­репа за изборите и то в район, където има турци и от Бъл­гария. „Борисов поиска извинение от тур­с­кия вън­шен минис­тър и… Не само в Тур­ция, но и на други места започва да се изпол­зва религията като част от политиката. В Бъл­гария живеем в мир и раз­бирател­с­тво и дори не се замис­ляме какво вероиз­поведание нашият приятел изповядва“, под­черта вън­ш­ният минис­тър.

Този тренд, да изпол­з­ваш религиоз­ните теми за политика е изк­лючително опасен. Нека да видим като минат изборите дали няма да раз­мис­лят. Според мен най-лесното нещо би било Тур­ция да се извини за това изказ­ване“, каза Захариева. Тя каза още: „Между София и Анкара със сигур­ност има дип­ломатическо нап­режение. Но не е предиз­викано от София“, категорична е Захариева.

Вицеп­ремиерът посочи, че Бойко Борисов има добри отношения с Ердоган. „Аз имам много добри отношения с колегата Чавушоглу. Ние се чуваме наис­тина по много теми“, заяви тя. Тема, по която са раз­говаряли по телефона, е бил и Законът за вероиз­поведанията. „Аз категорично не го приемам като натиск. Ако той си мисли, че ми е оказ­вал натиск, това си е негов проб­лем“, заяви Захариева. По този въп­рос двамата са раз­говаряли през декем­ври. „Раз­говорът беше абсолютно въз­питан и доб­росъсед­ски“, раз­кри Захариева.

Тя обяс­нила на Чавушоглу, че законът не е насочен срещу мюсюл­маните, защото и хрис­тияните и другите вероиз­поведания, са реагирали остро. Вицеп­ремиерът заяви още: „Не са се чували президен­тът Ердоган и премиерът Борисов. И сега на предиз­борен митинг, за да си стегне елек­торатът… Това е абсолютно излишно и неп­рием­ливо“. „Раз­бира се, че сме ядосани. Но нека ние да бъдем разум­ните. Да късаме дип­ломатически отношения с Тур­ция чрез обявяване на пер­сона нон грата на тур­с­кия пос­ланик е крайна мярка“, смята Екатерина Захариева.