Иванчева: Тормозят ни, защото нарушихме интереси за милиони

Иванчева: Тормозят ни, защото нарушихме интереси за милиони

Бив­шата кметица на столич­ния район “Младост“ Десис­лава Иван­чева и ней­ната замес­т­ничка Биляна Пет­рова дадоха интервю за Нова телевизия от ареста, където са дър­жани от 17 април досега по подоз­рение за под­куп.

“Ние дейс­т­вително сме болни. Психичес­кото ни със­тояние е на критич­ния минимум. Прокуратурата ни смазва“, каза Десис­лава Иван­чева.

Пет­рова определи ареста, в който под­съдимите очак­ват присъда, като „съв­ременен кон­ц­лагер”. Като кон­к­ретен пример тя посочи, че мъже над­зиратели наб­людават жените, докато пол­з­ват отк­ритата тоалетна.

Според бив­шата вече заместник-кметица атаката срещу нея и Иван­чева вече се извър­шва „под всякакви форми”.

Коя е прокуратурата, че ще ме обрича да остана без деца, че да не ме пус­кат под домашен арест, за да продължа ин витро процедурата. Аз съм започ­нала тази процедура преди ареста, уточни Иван­чева. Ние поведохме борба срещу имот­ните измами и сигурно там сме нас­тъпили интереси за милиони. При 78 имота отк­рихме отк­рад­нати от дър­жавата и от общината над 15 млн. лева, заяви Пет­рова. 

Иван­чева и Пет­рова категорично отричат да са искали под­куп.

Пет­рова попита кой е наредил на Апелатив­ния съд да се събере за часове и да отмени пус­кането им под домашен арест.

Това може да е човек, може да е групировка, но звучи страшно, защото означава, че в Бъл­гария няма да имаме справед­ливо решение на делото, добави Иван­чева.

Иван­чева и Пет­рова отказаха да комен­тират пуб­ликуваните от „Правен свят” записи от СРС-та, за да не „улес­няваме прокуратурата”. Но под­чер­таха, че много от изнесените до момента данни от дър­жав­ното обвинение не са верни.

Имало е раз­говори за дарения, доб­роволни, но не и за под­купи. Ние не взимаме пари, пари не минават през общината. Те си строят площад­ките, оградите”, обясни Иван­чева. Относно изтек­лите СРС и реп­ликата “3 по 75“ Иван­чева беше категорична – това не прави половин милион евро.