ГЕРБ отсече: Без електронно гласуване на вота догодина

ГЕРБ отсече: Без електронно гласуване на вота догодина

Елек­т­ронно дис­тан­ционно гласуване няма да има на след­ващите избори, защото няма да бъде гаран­тирана сигур­ността на вота.Това каза пред­седателят на прав­ната комисия в пар­ламента от ГЕРБ Данаил Кирилов по БНР.

Не може на след­ващите, непос­ред­с­т­вено пред­с­тоящите избори да се приложи и това приложение да доведе до изис­куемото доверие, че този способ ще бъде без­с­порен“, каза той.

Вчера прав­ната комисия одобри на първо четене пред­ложенията на управ­ляващите за промени в Избор­ния кодекс. Те пред­виж­дат да няма номера пред имената на пар­тиите в бюлетината, въз­мож­ност за машинно гласуване да има само в мал­ките избирателни сек­ции, а въвеж­дането на елек­т­ронно гласуване да бъде отложено.

По думите на Кирилов след­ващата сед­мица в пленар­ната зала се очаква да влязат за обсъж­дане на първо четене промените в Избор­ния кодекс