Днес става ясно кой ще заеме поста на Крусев

Днес става ясно кой ще заеме поста на Крусев

Днес ще стане ясно името на човека, който ще поеме временно задъл­женията на подалия оставка заместник-кмет на София Евгени Крусев, съобщи кметът Йор­данка Фан­дъкова. Столич­ният кмет припомни как се стигна до остав­ката на Крусев, която той подаде преди ден, а тя вед­нага прие. След вът­решен одит на процедурата за ремонта на ул. “Граф Игнатиев“ лично Фан­дъкова е поис­кала изп­ращането на резул­татите в прокуратурата, за да се изясни причината за смяната на материалите за този ремонт и дали има проб­леми, свър­зани с процедурата. При положение, че има пов­диг­нато обвинение, Евгени Крусев като въз­ложител на проекта, носи своята отговор­ност и реак­цията му с остав­ката е отговорна, комен­тира Фан­дъкова. Според нея Крусев е работил съвес­тно и отговорно по всички проекти, свър­зани с ремон­тите в София през тези две години и ако е бил под­веден и е допус­нал грешка, сега ком­петен­т­ните органи ще го установят. Тя не пожела да даде оценка за ремонта на “Граф Игнатиев“, тъй като той не е прик­лючил и поясни, че за нея най-важно е да бъде пус­нато движението на трам­ваите по улицата. Срокът на ремонта е март догодина, припомни тя.