Обявиха конкурс за паметник на Левски в Русе

Обявиха конкурс за паметник на Левски в Русе

Национален кон­курс е обявен за издигането на памет­ник на Васил Лев­ски в Русе. Той се организира за втори път, след като преди година комисията не можа да пос­тигне съг­ласие за победителя, съобщи Би Ти Ви. Зад идеята зас­тава инициативен комитет от русенци, които смятат, че в града на Баба Тонка не може да няма монумент на Апос­тола на Свободата. В новия кон­курс за идеен проект са пред­с­тавени 11 раз­работки. Авторите показ­ват и как ще бъде раз­положен на отреденото от общината място. Много е важно харак­терис­тиката, която излъчва памет­никът, говорим като лице, говорим като ком­позиция и архитек­турно как се вписва в цялата среда на Парка на въз­рож­ден­ците”, посочи глав­ният архитект на Русе. Русенци виж­дат памет­ника като сим­вол. В след­ващите две сед­мици хората от града ще могат да гласуват за своя фаворит. Край­ното решение обаче ще бъде на комисията, която ще избере победителя на 3 декем­ври.