Левицата: Готви ли се ГЕРБ за манипулация на вота догодина?

Левицата: Готви ли се ГЕРБ за манипулация на вота догодина?

По нашето законодател­с­тво трябва да се закупят машини за машин­ното гласуване и да се осигурят  50 млн. лв. за това. Ако от ГЕРБ откажат и са против волята на бъл­гар­с­ките граж­дани, това ясно показва, че се гот­вят за манипулират изборите. Ако не манипулират избори, трябва да осигурят тези сред­с­тва и да се пол­зва машин­ното гласуване“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев от пар­ламен­тар­ната трибуна. Той под­черта, че минис­търът на финан­сите многок­ратно е заявявал, че ще осигури тези сред­с­тва, когато машин­ното гласуване бъде заявено в закона, а това вече е факт. Според него, ако сега тези сред­с­тва не бъдат осигурени, за пореден път бъл­гар­с­кият пар­ламент няма да спази законодател­с­т­вото и се отказва от машин­ното гласуване. „Бъл­гар­с­ките избиратели ясно и категорично заявяват, че искат машинно гласуване. С него ще се избег­нат всякакви манипулации и интер­п­ретации на вота. Знаем какво се случва в кон­к­ретни сек­ции– манипулации на вота и могат тези съм­нения да бъдат изчис­тени“, обясни Стой­нев. По неговите думи машин­ното гласуване се изпол­зва в почти всички раз­вити европейски дър­жави. „Не каз­вам във всички сек­ции, но трябва да започ­нем да ги внед­ряваме. ГЕРБ за проз­рачни избори ли са? Крайно време е да нав­лезем в 21 век“, категоричен е народ­ният пред­с­тавител. Той под­черта, че по закон след­ващата година трябва да имаме осигурени машини. „ГЕРБ винаги правят така нещата – по прин­цип са „за“, но когато трябва да се изпълни, го няма. От ГЕРБ подават оставки, но когато трябва да ги приемат, някак тези оставки се изпаряват. Те поемат отговор­ност, но някак си полуот­говор­ност“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски. Той попита Цветан Цветанов, като пред­седател на предиз­бор­ния щаб на ГЕРБ, дали е готов да изведе пар­тията си на избори с машинно гласуване или може да прави избори само с бюлетини, с писане на протоколи, манипулации и случаи, като „Арена Армеец“ през 2015 г. „15 часа дър­жаха членовете на СИК, ЦИК и РИК да припадат, умират от глад и жажда. 75% сгрешени протоколи. Ако имаше машини тогава, избор­ният процес щеше да прик­лючи в 8:15 часа и нямаше г-н Цветанов да брои десетата победа, а пър­вата загуба“, каза още Свилен­ски.