Позната БГ-реалност: Четири години след трагедия с асансьора-убиец виновни няма

Позната БГ-реалност: Четири години след трагедия с асансьора-убиец виновни няма

Жена загина, а друга претърпя тежки операции, заради некачествен ремонт, но все още няма обвинителен акт, припомни адвокат

Четири години след смъртта на 46-годишната Цветелина Радул­чева, която загинала при пропадане на асан­сьор в жилищен блок на столич­ния булевард “Цариг­рад­ско шосе“, все още по случая няма образувано обвинение.

Припом­няме, инциден­тът стана сут­ринта на 19 август 2014 година в жилищна сграда на булевард “Цариг­рад­ско шосе“ в София. Пос­лед­валата проверка на Дър­жав­ната аген­ция за мет­рология и тех­нически над­зор показа, че причината за трагедията е некачес­т­вен ремонт — шай­бата на асан­сьора била с 2 въжета, а не с 4. Шай­бата също била мон­тирана некачес­т­вено, като по този начин въжетата са се тър­кали в двата края на рол­ката. Бяха кон­с­татирани и други неред­ности.

При падането на асан­сьора 46-годишната Цветелина Радул­чева загина, а друга жена — Мария Вак­линова — пос­т­рада тежко. Адвокат Алек­сан­дър Кашъмов очаква обвиненията да бъдат отново предявени през сеп­тем­ври. Според него така ще се премине към със­тавяне на обвинителен акт, който да бъде внесен в съда.

“Имаме смър­тен случай, самата Мария е с много тежки операции. Едвам оцеля при тази трагедия. ВАС прие, че дър­жавата не носи отговор­ност за този случай. Дъл­жим като общес­тво да видим дали нашите инс­титуции, нашият закон са в със­тояние да реализират отговор­ност, произ­текла от една немар­ливо извър­шена човешка дей­ност“, комен­тира пред БНР адвокатът.