Корнелия Нинова: Не Русия и Китай, а изказванията на Цветанов са заплаха за националната ни сигурност

Всеки от ПГ на „БСП за България”, който иска коалиция с ГЕРБ, е свободен да избира своя път.

Не Русия и Китай, а изказ­ванията на г-н Цветанов са зап­лаха за национал­ната ни сигур­ност”, предуп­реди пред­седателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Кор­нелия Нинова в пленарна зала. Тя под­черта, че не за първи път Цветанов има сериозни раз­минавания с премира. Лидерът на левицата каза, че всички си спом­няме драмата със Скрипал и поведението на Цветанов в кабинета на пред­седателя на НС Караян­чева. В един и същи момент, премиерът зае позиция и каза:„Няма да изгоним дип­ломати”, докато вие тук, от трибуната, призовавахте пар­ламен­тът да реши да ги изгони, припомни лидерът на БСП. Нинова обясни, че сега се случва за втори път, по отношение на Китай на Русия. Когато премиерът е домакин на срещата 16+1, когато това дик­тува национал­ният интерес на Бъл­гария и е въз­мож­ност за цяла Европа, вие „проев­ропейци” минирате този процес с абсолютно безот­говор­ното си изказ­ване, че Китай и Русия са зап­лаха за сигур­ността. Такива изказ­вания са зап­лаха за национал­ната сигур­ност на Бъл­гария и на Европа, заяви Нинова и призова всички да нап­равят така, че то да даде пер­с­пек­тива и за Бъл­гария, и за Европа и да бъде връзка между Изтока и Запада, в интерес на народите ни. Нинова благодари на Цветан Цветанов за пожеланията — ПГ на левицата да успее да се справи с проб­лемите си. Всеки от ПГ на „БСП за Бъл­гария”, който иска коалиция с ГЕРБ, е свободен да избира своя път, категорична бе тя. Пред­седателят на БСП под­черта, че политичес­кото решение на БСП е да няма такава коалиция. Нека да ви е чес­тит Спас Пан­чев, който пред нас заяви, че не водим правилна политика към ГЕРБ и трябва да бъдем заедно с вас. По същия начин ще си решаваме проб­лемите в ПГ и занап­ред, посочи Нинова, цитирана от инфор­мацион­ния сайт на социалис­тите.