Сотир Цацаров реагира на изказването на Екатерина Захариева по казуса “Иванчева“

Сотир Цацаров реагира на изказването на Екатерина Захариева по казуса “Иванчева“

Глав­ният прокурор пита какъв сиг­нал излъч­ват думите на Захариева към Спец­п­рокуратурата и корес­пон­дират ли те с широко прок­ламираните и от самата нея антикоруп­ционни политики на правител­с­т­вото. Цацаров уточни въп­роса си — дали позицията на вицеп­ремиера Екатерина Захариева, че при ареста на Иван­чева са били “прек­рачени граници“, е позиция на целия кабинет. В интервю за аген­ция “Фокус“ обвинител номер едно определя комен­тара на Захариева като “смущаващ“ заради ресора ѝ “съдебна реформа“ и защото комен­тарът ѝ е от брифинг в сградата на Минис­тер­с­кия съвет и заради обявената от кабинета за приоритетна борба с коруп­цията. Преди ден вън­ш­ният минис­тър и вицеп­ремиер по правосъд­ната реформа Екатерина Захариева комен­тира, че при ареста на Десис­лава Иван­чева „малко са се прех­вър­лили границите“ и припомни, че има презум­п­ция за невинов­ност. “От тук нататък ще се нап­рави анализ“ каза тя, по повод на което глав­ният прокурор комен­тира, че “няма как тя или който и да е друг пред­с­тавител на изпъл­нител­ната власт да има учас­тие в анализа на доказател­с­т­вата по делото“. В комен­тара си Сотир Цацаров пита “какъв сиг­нал излъч­ват думите на Захариева към Специализираната прокуратура и особено към новосъз­дадената Комисия за противодейс­т­вие на коруп­цията и корес­пон­дират ли те с широко прок­ламираните и от самата нея антикоруп­ционни политики на правител­с­т­вото“.