Корнелия Нинова: Управляващите искат народът да плати сметката на задкулисието

Корнелия Нинова: Управляващите искат народът да плати сметката на задкулисието

ЧЕЗ ИСКАТ УВЕЛИЧЕНИЕ с 51% на нощната тарифа, с 35% на цената за достъп, с 34% на цената за пренос, с 5% на дневната тарифа

“Стои ли правител­с­т­вото зад продаж­бата на ЧЕЗ Бъл­гария на Гинка Вър­бакова и народът ли ще плати смет­ката на зад­кулисието?“ — този въп­рос зададе лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, която  пуб­ликува във Фейс­бук  отговора на пред­седателя на КЕВР Иван Иванов на нейно писмо с питане– какво увеличение на цената на тока за бита е поис­кано от “ЧЕЗ раз­п­ределение Бъл­гария“ и “ЧЕЗ Елек­тро Бъл­гария“ от 01.07.2018. “Обръщам внимание, че искането е от 30.03.2018 г. и досега е крито. Другите енер­гораз­п­ределителни дружес­тва обявиха официално исканията си. На многок­рат­ните ни въп­роси за ЧЕЗ бяха давани мъг­ляви отговори и бяхме обвинявани в лъжа, че ще има увеличение на цената на тока за хората. Ето я истината: ЧЕЗ ИСКАТ УВЕЛИЧЕНИЕ с 51% на нощ­ната тарифа, с 35% на цената за дос­тъп, с 34% на цената за пренос, с 5% на днев­ната тарифа“, комен­тира пред­седателят на БСП. Тя изтъква като срав­нение: ЕВН са поис­кали увеличение на нощ­ната с 5.4% , на днев­ната с 6,9%. “Енерго про“ са поис­кали средно увеличение с 5.5%. Едните с 5%, ЧЕЗ с 51%. “Ще плати ли народът и тази далавера на управ­ляващите?“- зададе реторичен въп­рос Кор­нелия Нинова.