БСП: Протестираме срещу опитите за реабилитация на фашизма

БСП: Протестираме срещу опитите за реабилитация на фашизма

Между 1941 и 1944 у нас са арестувани над 64 000 антифашисти, от тях 12 141 са осъдени, изгорени са над 32 000 къщи, убити са над 12 000 партизани и ятаци, припомниха столичните социалисти

В позиция на БСП-София, раз­п­рос­т­ранена до медиите вчера по повод Меж­дународ­ния ден на жер­т­вите на фашизма, се казва: „На 11-и април отбеляз­ваме Меж­дународ­ния ден на кон­ц­лагерис­тите, полит­зат­вор­ниците и пос­т­радалите от фашизма. Този ден от кален­дара е пропит с кръвта на изгорените живи хора в лагерите на смъртта. В тях са погубени над 11 милиона души. На този ден през 1945 година край Вай­мар, недалеч от града на Гьоте, на Лист и на Шилер, кон­ц­лагерис­тите от Бухен­валд се вдигат на бунт. За да запишат в историята с кръвта си 11-и април като деня на великия трагизъм зад бод­ливата тел.

11-и април е ден за памет — световна, европейска и бъл­гар­ска. И само зас­лепените от отровата на антикомунизма ще имат сърце днес да не се пок­лонят и да не го отбележат, да заб­равят и да зачер­к­нат от европейс­ката карта Ауш­виц, Дахау, Треб­линка, Маут­хаузен, Майданек-Люблин, Аушвиц-Биркенау и останалите огнища на фашизма.

У нас, в периода 19411945 година, са арес­тувани над 64 000 антифашисти, от тях 12 141 са осъдени, изгорени са над 32 000 къщи, убити са 12 000 пар­тизани и ятаци. Затова не можем да останем глухи за ехото от Бухен­вал­д­с­ките кам­бани, не можем да не се пок­лоним и да не почетем паметта на жер­т­вите от фашизма и вой­ните.

На 11-и април, не можем да останем рав­нодушни към онези, които всячески правят опити да се вдъх­новяват от марша в памет на генерал Луков. Към онези, които се прек­ланят пред хит­леризма, нацизма и неофашизма. Към онези, които клеветят и нег­лижират Съп­ротивата в Бъл­гария и по света.

11-и април е антифашис­т­ката кам­бана в XXI век! Ден в памет на жер­т­вите, но и ден — предуп­реж­дение. Да пом­ним трагедията, за да не допус­нем да се пов­тори. Ден, който ни мотивира да се изп­равим още по-категорично и без­ком­п­ромисно срещу опитите за въз­раж­дане на новия фашизъм в ХХI век. На този ден само глухите за паметта не чуват тези кам­бани, кам­баните от Бухен­валд. Затова все по-често трябва да пов­таряме думите на Юлиус Фучик: “Хора, бдете!“