Дъщеря на разстрелян с оръжието на кадър на ГЕРБ: Баща ми е в гроба, а той е общински съветник

Дъщеря на разстрелян с оръжието на кадър на ГЕРБ: Баща ми е в гроба, а той е общински съветник

Дъщерята на убития с лич­ното оръжие на общинаря от ГЕРБ Лазар Влай­ков във Виног­радец рес­торан­тьор Атанас Тон­кев писа писмо до глав­ния прокурор Сотир Цацаров заради бав­ния процес по раз­с­лед­ването на убийс­т­вото. В сут­реш­ния блок на Нова телевизия Деница Тон­кева заяви, че е писала до Цацаров, за да напомни случая и, за да не може да се измъкне Влай­ков без наказание.

Моят баща изгни в гроба, а Влай­ков продъл­жава да работи като общин­ски съвет­ник“, добави Деница. И каза, че градът е малък, хората всеки ден говорят за стрел­бата, при която бе убит баща й. Влай­ков каз­вал, че ще напусне Общин­с­кия съвет, когато реши.

Влай­ков е обвинен от прокуратурата, че не е осъщес­т­вил необ­ходимия кон­т­рол над лич­ното си оръжие, с което на 31 август 2017 година във Вино градец 6-годишно мом­ченце зас­т­реля рес­торан­тьора Наско Тон­кев. Заради разиг­ралата се трагедия Лазар Влай­ков подаде оставка като пред­седател на ОбС-Септември, но остана като съвет­ник в град­с­кия пар­ламент. ЗЕМЯ припомня, че Лазар Влай­ков на два пъти е изк­люч­ван, но след това връщан като член на ГЕРБ. Като общин­ски съвет­ник той бе оставен от съда. Скан­далите в Сеп­тем­ври не свър­шиха с общинаря Влай­ков. Масови протести имаше и срещу кмета (също от ГЕРБ), който е обвинен за сключ­ване на неиз­годни сделки и за умиш­лена без­с­топан­с­т­веност. Все пак кметът Марин Рачев бе оставен на поста си от по-висша съдебна инс­тан­ция.