БСП: В ГЕРБ се засилват противоречията между Борисов и Цветанов

В момента светът се намира на прага на нова Студена война и ние не бива да участваме в засилването на тези процеси, категоричен е Стоян Мирчев от левицата

В момента има раз­деление в ГЕРБ между Бойко Борисов и Цветан Цветанов. Единият държи изпъл­нител­ната власт, другият – пар­ламен­тар­ната. Видна е позицията на Цветанов, който е твърд атлан­тик, защитаващ страната на Америка и Анг­лия с всяка капка от своята политическа енер­гия. Явно пос­тоян­ните закуски, на които ходи през океана показ­ват силно влияние на това, което прави в дър­жавата. От друга страна — Борисов в момента е в ролята на балан­сьор.”

Това заяви пред БНР народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” Стоян Мир­чев по повод решението на премиера, да не се гонят руски дип­ломати от страната ни. Той обясни, че Борисов е приел ролята на балан­сьор по време на европ­ред­седател­с­т­вото – първо с Тур­ция, а сега с Русия. „Борисов осъз­нава, че за него ще е пагубно, ако заеме солидар­ната позиция, която заема Цветанов, а именно край­ната позиция, и то без никакви доказател­с­тва на този етап”, поясни той.

Според него въп­росът сега е дали Борисов ще отс­тъпи пред пар­т­ньорите от Анг­лия и Америка, или ще намери сили да принизи Цветанов. „Рад­вам се, че Борисов се съг­ласи, защото бяхме под­гот­вили дек­ларация, която беше над­политическа и умерена, защитаваща бъл­гар­с­ките национални интереси. ГЕРБ не се съг­ласиха с нея, но на прак­тика премиерът Борисов се съг­ласи с нея”, добави Мир­чев.

Народ­ният пред­с­тавител бе категоричен, че Бъл­гария не може да има крайна позиция по темата, като редица европейски дър­жави, под­тик­нати от Великоб­ритания, която няма никакви неос­порими доказател­с­тва, че Русия има вина по казуса „Скрипал”. „Аз се рад­вам, че дъщерята на Скрипал се оправя от нер­в­нопаралитич­ния газ, от който се умира за 60 секунди”, каза Мир­чев.

В момента светът се намира на прага на нова студена война и ние не бива да учас­т­ваме в засил­ването на тези процеси, а да тър­сим въз­мож­ност за затоп­ляне на отношенията и да се предот­в­ратят такива дейс­т­вия”, категоричен бе Мир­чев. Той приведе примери с Авс­т­рия и Гер­мания, като пър­вата страна отказа да изгони руски дип­ломати, докато няма твърди доказател­с­тва, а втората замени едни дип­ломати с други.