Корнелия Нинова: Няма да държим речи, ще даваме решения на проблемите

Корнелия Нинова: Няма да държим речи, ще даваме решения на проблемите

Правителството на ГЕРБ е неспособно да изведе страната от кризата, предсрочните избори са нужни, категоричен е Драгомир Стойнев

“Тръг­вам из страната за още такива срещи. Ще променя стила — няма да държа речи, ще давам отговори. Вие питате– аз отговарям”, заяви лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова на дис­кусия в столич­ния район „Илин­ден”. По думите й преди избори политиците отиват при хората, обещават всичко, но после не ходят при тях, за да дават отговори. “Зат­варят се в залите, спорят по въп­роси, които нямат нищо общо с вашите проб­леми. Задавайте ми и неудоб­ните въп­роси, и провокатив­ните въп­роси. Без притес­нения ми кажете всичко, което ви тревожи и аз ще ви пред­ложа решения на проб­лемите. А вие ще прецените. И ръковод­с­т­вото, в лицето на Изпъл­нител­ното бюро, ще заседава от страната“, каза тя пред съб­ралите се и съобщи, че още в понедел­ник пред­с­тои изнесено заседание на ръковод­с­т­вото на БСП в Кър­джали. 

По думите на члена на ИБ Драгомир Стой­нев проб­лемите и скан­далите в страната са много– „Хас­ковогейт“, „Суджук­гейт“, арес­туван кмет в Сеп­тем­ври от ГЕРБ, скан­дали по време на пред­седател­с­т­вото, ЧЕЗ, а всички те са предиз­викани от управ­ляващите. „Тъй като ГЕРБ с политика не могат да се занимават, бяха казали, че по списък ще започ­нат кметовете на БСП. Ние не се притес­няваме от това и ще защитим всеки кмет-социалист”. Това заяви социалис­тът във връзка с ком­п­роматна атака на бив­шия депутат от ГЕРБ Антон Тодоров срещу кмета на Провадия. По думите на Стой­нев иде реч за събития и проверки от 2016 г., които отдавна са изяс­нени. Стой­нев припомни, че БСП ясно е заявила, че се бори с паралел­ната дър­жава.

Ние сме за пред­с­рочни избори, защото виж­даме, че те не могат да се справят“, каза още зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ . По неговите думи и най-големият успех на управ­ляващите – пред­седател­с­т­вото, е само в главите им. „Приоритетите се оказаха провал – никой не ни иска в Шен­ген, в чакал­нята на Еврозоната, защото сме корум­пирана страна. Уж щяхме да се грижим за Запад­ните Бал­кани, а г-н Юнкер удари на всички по един звучен шамар — можело да мис­лим за това евен­туално след 2025 г. Цяло поколение вече чака да види свет­лината в тунела“, допълни Стой­нев. Според него това правител­с­тво е нес­пособно да продължи работа. „Виж­даме какво става и в самата коалиция. БСП ли е виновна, че пат­риотите не се раз­бират, нападат се един друг, а после се извиняват пред медиите?“, попита той.

Драгомир Стой­нев под­черта, че Радев е президент, с който можем да се гор­деем. „Той ще бъде един от най-успешните президенти. Неговата работа е да казва на управ­ляващите къде са им греш­ките, както и да обединява бъл­гар­с­ките граж­дани“, каза още той.