Стефан Данаилов: Корнелия е борбен лидер, най-добрият, който БСП е имала досега

Стефан Данаилов: Корнелия е борбен лидер, най-добрият, който БСП е имала досега

Актьорът политик Стефан Данаилов заяви, че е “бесепар кръвно“ и ще бъде в БСП, който и да е лидер, но управ­лението на Кор­нелия Нинова най-много му допада. Ламбо даде интервю на водещата “Бъл­гария сут­рин“ Лора Инджова по Bulgaria ON AIR, която го посети в дома му.

Стефан Данаилов под­черта, че по същия начин се е отнасял и към предиш­ните лидери на пар­тията — “и към Сер­гей, и към Георги“, не е имал кон­ф­ликти и с Мишо Миков. Но Нинова много му допад­нала, защото винаги смятал, че жената е по-борбената и по неконюн­к­тур­ната, защото в политиката има много игри и ако се закачиш, “потъва и опозиция, и всичко“.

“Затова ние сме силна опозиция, кол­кото и „другарят” Цветан Цветанов да омаловажава нашата работа. Няма да скрия, че ние се гот­вим и за избори“, заяви още Данаилов, който е зам.-председател на пар­тията.

Той под­черта, че социалис­тите трябва да убедят общес­т­вото, че това, което се случва сега, няма да се случва при тяхно управ­ление.

“След 90-та година се навър­тяха предателите, които много ме изненадаха. Това се преодоля. Днес раз­бирам, че съм бил много прав, тъй като не съм се опит­вал да им върна предател­с­т­вото“, сподели артис­тът. Ламбо обясни, че след смъртта на съп­ругата си Мери е започ­нал да се замисля за евен­туал­ните грехове, които може да е допус­нал през живота си.

“Тол­кова ли съм греховен, за да изпит­вам такива физически ужаси? Ако имам грях, то той е минимален. Не съм отнел права на човек, нито съм обиж­дал някого. Без­г­реховен едва ли има“, отк­ровено каза той.