Пролетта идва с нови вируси, грипът си тръгна

Пролетта идва с нови вируси, те обаче не водят до услож­нения като грип­ните и нямат масово раз­п­рос­т­ранение. Епидемията от грипа отшумява, предуп­реди проф. д-р Тодор Кан­тар­джиев, дирек­тор на Национал­ния цен­тър за заразни и паразитни болести, по Би Ти Ви. Има аденовируси, които водят до суха неп­риятна каш­лица и хрема. Тези инфек­ции обик­новено протичат за около сед­мица, обясни екс­пер­тът.

Според него една трета от случаите на болки в гър­лото при въз­рас­т­ните хора се дължи на коронавируси през пролет­ния сезон. „Имаме доказател­с­тва за цир­кулация на такива вируси. Мер­ките, които могат да се вземат, са топли чайове и лимон”, каза още проф. д-р Кан­тар­джиев, като допълни, че е хубаво да се нап­рави кон­сул­тация с лекар. Важно е още от края на този месец да започ­нат мер­ките срещу комарите, заяви още той. По думите му мер­ките са най-ефективни, когато дър­ветата все още не са се раз­лис­тили. Когато тръг­нат на рояци, обик­новено дър­жавата дава милиони, но като пръс­кат, комарите са под лис­тата, над лис­тата са пчелите, посочи д-р Кан­тар­джиев.