Нагло посегателство срещу клуб на БСП в „Красно село”

Нагло посегателство срещу клуб на БСП в „Красно село”

Клубът, в който се помещава Район­ният съвет на БСП в столич­ния район “Красно село“ на ул. “Пчела“ №27, е бил раз­бит и ограбен през нощта на събота срещу неделя. Това оповести пред­седателят на социалис­тите в столич­ния район Николай Николов, който е и общин­ски съвет­ник, съоб­щиха от прес­цен­търа на ГС на БСП-София. 

Бан­дитите са отк­рад­нали два нас­толни ком­пютъра, лап­топ, усил­вателна уредба, прин­тер, мик­рофони и други по-дребни елек­т­ронни уреди. Всички врати и помещения на района са раз­бити и раз­х­вър­ляни, както и двете метални каси с документи. 

“Най-вероятно са тър­сели пари“, комен­тира Николай Николов след огледа с прис­тиг­налите на мяс­тото полицаи.

Прес­тъп­лението е извър­шено с изк­лючителна наг­лост и ароган­т­ност. “Явно недоволни от мал­ката плячка, която са успели да отмък­нат, на една от стените крад­ците са над­рас­кали нецен­зурни думи по адрес на пар­тията“, комен­тира още Николай Николов. “Полицаите от 6-о районно, както и от СДВР, се отзоваха вед­нага на нашия сиг­нал, взеха отпечатъци и започ­ват издир­ване по опис на отк­рад­натата тех­ника“, заяви социалис­тът. 

Район­ната организация в “Красно село“ е една от най-големите в София, наб­рояваща над 750 души, а в ком­пют­рите има лични данни на актива на БСП в района, изрази притес­нения Николов.