Иран отказа коридор на самолета на премиера Борисов

Иран отказа коридор на самолета на премиера Борисов

Самолетът ”Еър­бъс” на Авиоот­ряд 28, с който премиерът Бойко Борисов и водената от него делегация прис­тиг­наха на официална визита в Саудит­ска Арабия, не е бил допус­нат да прелети над територията на Иран снощи.

Затова се наложило да премине над територията на Ирак. Инфор­мацията съоб­щила пред бъл­гар­с­ките медии в Рияд вицеп­ремиерът и вън­шен минис­тър Екатерина Захариева. „Еърбъс“-ът е бил принуден да промени мар­ш­рута си от изт­ребители, които са го прих­ванали във въз­душ­ното прос­т­ран­с­тво над Иран.

Полученият в пос­лед­ния момент отказ за прелитане е необяс­ним и поради тази причина днес в МВнР в София е извикан временно управ­ляващият иран­с­кото посол­с­тво у нас, съоб­щиха от правител­с­т­вената прес­служба.

След като екипажът е получил искането за излизане от иран­с­кото въз­душно прос­т­ран­с­тво, той се е вър­нал към Тур­ция и със съдейс­т­вието на тур­с­ките власти е получено раз­решение за осъщес­т­вяване на полета над ирак­ска територия, обясни вицеп­ремиерът.

Захариева изрично под­черта, че бъл­гар­с­ката страна е имала официално издадено раз­решение за преминаване през територията на Иран и за отиване, и за връщане, още преди осъщес­т­вяването на полета и всякакви твър­дения за липса на раз­решение и нес­паз­ване на процедурите, са неверни и спекулативни.