Нинова покани партийните лидери на среща за ревизия на прехода

Нинова покани партийните лидери на среща за ревизия на прехода

Тя призовава да се намери вярното държавническо решение, което ще доведе до реални резултати и до очакваната от българския народ справедливост

Пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова покани на среща пред­седателите на пар­ламен­тарно пред­с­тавените пар­тии, която да се проведе в периода 68 декем­ври 2017 г. „Пред­лагам да обсъдим  общи  политически и законодателни  дейс­т­вия, свър­зани с приватизацията, рес­титуцията, кон­цесиите, общес­т­вените поръчки и ролята на “силовите групировки“ през годините на прехода“, пише Нинова в пис­мата. Тя призовава да се намери вяр­ното дър­жав­ническо решение, което ще доведе до реални резул­тати и до очак­ваната от бъл­гар­с­кия народ справед­ливост.

Лидер­ката на БСП комен­тира вчера и инцидента, случил се на „Позитано” 20 в понедел­ник, при който задър­жаният през м. юни за зап­лахи към Нинова и президента Румен Радев Кемил Рамадан е опитал да нах­луе в цен­т­ралата на социалис­тите. „Въп­реки зап­лахите, отказ­вам охрана от НСО. Парите на хората не трябва да отиват за охрана на политиците”. По думите ѝ това е прин­ципен въп­рос. Рамадан не за първи път отп­равя зап­лахи към пред­седателя на Социалис­тичес­ката пар­тия. През юни към Нинова той написа гневни sms-и до нея и сам ги качи във фейс­бук.

“Човекът, който зап­лаш­ваше мен и президента Радев с sms-и опита да влезе в цен­т­ралата на пар­тията, но отказ­вам охрана от НСО“, каза в кулоарите на Народ­ното съб­рание Нинова, цитирана от “Фокус“.

След инцидента в цен­т­ралата на БСП на „Позитано“ № 20 Кемил Рамадан е викан на раз­пит в ДАНС.

Охраната го е отс­т­ранила. Оттам нататък МВР пое случая“, раз­каза пред медиите Нинова.