Митрополит Киприан: Ще помогнем и ще си сътрудничим с МПЦ

Митрополит Киприан: Ще помогнем и ще си сътрудничим с МПЦ

Решението на Светия Синод, чрез което поема определен ангажимент, начинът на офор­мянето на самото решение и авторитетът на синодал­ните архиереи, включително съз­даването на архиерейска комисия на БПЦ, която да се ангажира с искането на МПЦ, показва готов­ност за помощ на МПЦ и сът­руд­ничес­тво, а не дип­ломатическо избяг­ване на наболелия въп­рос, обясни по Би Ти Ви вчера Старозагор­с­кият мит­рополит Кип­риан, който ръководи Синодална архиерейска комисия за преговори с МПЦ и останалите Помес­тни правос­лавни цър­кви за установяването на канонически статут на МПЦ. Комисията е натоварена да води преговори с останалите, да обс­ледва цялата фак­тологическа обс­тановка около МПЦ и ней­ния канонически статут, за да може да води преговори с останалите Помес­тни правос­лавни цър­кви, заяви още мит­рополитът. Не ми е извес­тно да сме получили становище от Сръб­с­ката правос­лавна цър­ква, под­черта мит­рополит Кип­риан. Пред­полагам че през зим­ната сесия на Светия Синод нароч­ната синодална комисия ще се събере и ще обсъди начинът, по който да се продъл­жат каноничес­ките и дип­ломатически отношения с останалите правос­лавни цър­кви, поясни още архиерейът. Това, че БПЦ е нас­лед­ник на Охрид­с­ката архипис­копия той комен­тира, че в решението на Светия Синод е записано МПЦ, а не Охрид­ска епис­копия. Пред­с­тоят преговори – приз­наването на МПЦ в цър­ков­ния свят е чисто канонически въп­рос, категоричен е мит­рополит Кип­риан.