Йончева: Оградата по границата е нагледна корупционна практика

Изг­раж­дането на прег­рад­ното съоръжение по границата ни с Тур­ция е коруп­ционна прак­тика. Надявам се, че ще има воля това да спре!“ Това заяви в сут­реш­ния блок на Bulgaria ON AIR депутатът от „БСП за Бъл­гария“ Елена Йон­чева.

Не съм нарушила Закона с филма „Граница“, като съм обявила на всички случ­ващото се“, заяви тя във връзка с обвиненията на вицеп­ремиера Валери Симеонов. Оградата по границата ни с Тур­ция се преминава като един най – обик­новен сел­ски двор, добави чер­вената депутатка. Елена Йон­чева е категорична, че не иска да съз­дава скан­дал или гейт, нито с лека ръка да унищожава жур­налис­тичес­ката си кариера. „Като че ли истината днес няма никакво значение. Ние излизаме с факти и с документи. От другата страна няма никакъв отговор. Има редица обвинения“, комен­тира Йон­чева.