Зимните вируси пристигнаха

Лет­ните вируси още не са си тръг­нали, а зим­ните вече дой­доха, предуп­реди д-р Гер­гана Николова. Тя обясни, че в момента има голямо раз­нооб­разие от вирусна патология.

Д-р Николова инфор­мира, че есенно-зимните вируси са прид­ружени с висока тем­пература, болки в мус­кулите, хрема и болно гърло. Тя съветва да се вземат преван­тивни мерки срещу грипа, който пред­с­тои през декем­ври и януари, комен­тира Днес.бг. Медикът смята, че на по ранен етап хората трябва да се обър­нат към лич­ните си лекари и да потър­сят съвет как да се пред­пазят. Спорт, раз­ходки, повече плодове и зелен­чуци, провет­ряване, почис­т­ване на подове и повър­х­ности намалят риска от заболяване, каза д-р Николова пред “Нова телевизия“. Тя обясни, че нис­ките тем­ператури са обос­т­рили сериозно заболяванията на опорно-двигателния апарат.