Усмивчица вместо оценка

Усмивчица вместо оценка

От тази учебна година учениците в първи и втори клас ще бъдат оценявани със символи вместо числа

Промяна в оценяването на учениците в началните класове. От тази учебна година и второкласниците ще получават като оценки символи вместо числа. Задължително ще е знаците да бъдат пет.

Според наредба на образователното министерство от септември учениците в първи и втори клас до думичката на оценката си трябва да получават и символ – какъв ще е той, всяко училище ще решава само. А с новата учебна година ще има и още промени за учениците и учителите.

Дори и през лятото, който учи, ще сполучи. Защото на есен учениците ги чакат любимите им предмети.

По всички предмети според новите правила, както първокласниците, така и второкласниците вместо „отличен шест”, ще получават „ усмивчица”.

Идеята на оценката с картинка е да направи прехода от детската градина към оценяването в по-горните класове по-плавен.

Така, ако например ученик се мести в друго училище, ще има стандарт - символът на каква оценка отговаря.

Учителите припомнят още, че оценката е само израз на показани знания. А по-същественото е друго.

От следващата учебна година оценки-рисунки ще получават и третокласниците.

А учениците, които са отсъствали от над една четвърт от занятията, ще имат право да получат не една, а две дати за изпит за срочна оценка.

Учителите вече няма да са длъжни да пишат рецензия, когато децата са решавали тестове. Рецензии обаче ще има при изпитванията с отворени въпроси.