Застреляха бизнесмен в Пловдив

43-годишен мъж беше зас­т­релян вчера сут­ринта в парк “Лаута“ в Плов­див, съоб­щиха от полицията, цитирани от „Дарик”.

Убийс­т­вото е станало между 08:30 и 09:00 ч., докато мъжът раз­хож­дал кучето си. Случайни минувачи са отк­рили трупа и са съоб­щили вед­нага в полицията.

За убития се знае, че е от Дуп­ница, но е живеел в Плов­див и се е занимавал с дребен биз­нес – бил е соб­с­т­веник на соларно студио. Това съобщи заместник-окръжният прокурор от Плов­див Галин Гав­рилов, цитиран от аген­ция “Фокус“. Не е криминално проявен.

Кметът на район „Тракия“, където се намира парка, Кос­тадин Димит­ров обясни, че в района има 22 камери за видеонаб­людение, но те са раз­положени по цен­т­рал­ните алеи, а убийс­т­вото е станало в една от пресеч­ките към тях. Въп­реки това днес раз­с­лед­ващите ще прег­ледат камерите.

Димит­ров допълни още, че целият парк е осветен и, че е най-добре охраняваният от общин­ска полиция, тъй като в него се раз­хож­дат много майки с деца и въз­рас­тни хора.