Кирил Добрев: БСП е кауза и отговорност

Кирил Доб­рев беше гост на официал­ното чес­т­ване на 126-годишнината от съз­даването на пар­тията, което беше организирано от Град­с­кия съвет на левицата във Варна, съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията. „Ако трябва да опиша БСП с две думи, тя за мен е кауза и отговор­ност. През всич­ките тези години ние устояхме и на хули, и на нападки. Ние сме един­с­т­вената пар­тия, която носи отговор­ност, както за предиз­бор­ните обещания, така и за следиз­бор­ните си дейс­т­вия”, заяви заместник-председателят на НС на БСП Кирил Доб­рев по време на чес­т­ването.

Никой няма право да пос­тавя своите лични интереси и амбиции над пар­тий­ните. Винаги съм се чудил, каква е тази страст в кавички, с която се самоизяж­даме и самоубиваме. Сякаш не раз­бираме, че можем да побеж­даваме само когато сме силни”, под­черта заместник-председателят на БСП.

Кирил Доб­рев заяви, че бит­ката за солидар­ност, за едно по-справедливо общес­тво, за грижа и равен шанс е ниш­ката, която не се къса и свър­зва всички социалисти през годините. „Тя обединява раз­лични поколения, с раз­лични виж­дания, дори с раз­личен социален статус и професия”, каза още Доб­рев.