Перничанка даде 16 000 лв. на ало измамници

Пер­ничанка на 77 г. е измамена с 16 000 лева, съобщи регионал­ният говорител на МВР Вен­цис­лав Алек­сов, цитиран от БТА.

Изпол­з­вана е поз­ната схема с провеж­даща се полицейска акция. Във втор­ник около обяд на домаш­ния телефон на самотно живеещата жена се обадил мъж, който се пред­с­тавил за полицейски служител и заявил, че в града се провежда специализирана полицейска операция по залавянето на телефонни измам­ници.

Мнимият полицай поис­кал всич­ките пари, които има жената с обещанието, че след края на акцията ще й ги върне. Казал на пен­сионер­ката още, че е въз­можно и тя да стане жер­тва на прес­тъп­ление, след което потър­пев­шата била зап­лашена от друг мъжки глас, който всял страх и паника у нея.

Така обър­каната и изп­лашената жена съб­рала всич­ките 16 000 лева, които имала вкъщи и и ги изх­вър­лила през терасата. Когато няколко часа никой не я потър­сил, подала сиг­нал на тел. 112.