28-годишен ром нападна акушерка

28-годишен мъж от ром­ски произ­ход е задър­жан заради неп­рис­тойни дейс­т­вия в АГ-клиниката към старозагор­с­ката бол­ница.

Жената била напад­ната от пиян баща, който искал вед­нага да види новороденото си дете, по инфор­мация на БиТиВи. Инциден­тът е станал в сряда. Мъжът влязъл в АГ клиниката в града заедно с по-голямото си дете и оператор.

На входа на бол­ницата те не били допус­нати, защото в отделението по неонатология входа за вън­шни лица е заб­ранен. Това ядосало мъжа и той упраж­нил физическа сила върху акушерка. Счупил и близ­кото стъкло на врата.