От трети път - ефективна присъда за пиян шофьор

Район­ният съд в Кър­джали наложи ефек­тивна присъда спрямо шофьор, хванат за трети път 35-годишен да шофира под въз­дейс­т­вието на алкохол.

На 23 сеп­тем­ври 2016 година 35-годишният Гьонул М. е бил спрян за проверка на територията на град Кър­джали. Мъжът бил тес­т­ван за упот­реба на алкохол, при което дрегерът отчел 1,03 промила алкохол в кръвта на водача.

Към момента на деянието Гьонул вече е бил задър­жан два пъти за същото прес­тъп­ление — шофиране под въз­дейс­т­вието на алкохол. Това се е случило през 2009 и 2013 година, но не е бил реабилитиран.

Район­ният съд в Кър­джали е наложил наказание от една година “лишаване от свобода“ при пър­воначален “общ“ режим на изтър­пяване спрямо сис­тем­ния нарушител. Това е и неговата първа ефек­тивна присъда за деянията му. Мъжът трябва и да изп­лати глоба от 500 лева. Срещу мъжът има и заб­рана за управ­ление на моторно превозно сред­с­тво за срок от една година.

Присъдата е пот­вър­дена от Окръжен съд-Кърджали и е влязла в сила.