Първанов: Пленелиев да не се обажда за Македония, един път не отиде до Скопие

Няма по-важна, по-национална тема от общата ни история. Това заяви пред БНТ Георги Пър­ванов, президент на Бъл­гария в периода 20022012 г., който комен­тира пред­с­тоящото под­пис­ване на договора за приятел­с­тво с Македония в началото на август. Според него визитата на македон­с­кия премиер Зоран Заев у нас е добра новина за двете страни. Знаците са нещо положително, окуражително, обнадеж­даващо, един пробив в позитив­ния смисъл на думата, смята той. Пър­ванов поясни, че чува комен­тари, които го насоч­ват, че най-вероятно договорът ще пов­тори дек­ларацията от 1999 г. По думите му под­помагането на Македония в пътя й към НАТО и ЕС е пред­пос­тавка за стабил­ност в региона. „Има нещо важно като изгодна точка, за първи път от много години нашите премиери казаха едно и също, нашите народи са най-близки, всичко друго е преодолимо“, поясни Пър­ванов. Бив­шият дър­жавен глава отново пов­тори, че основ­ните проб­леми са свър­зани с общата история и език, като според него най-важното е да се сложи край на деленето на историята. Пър­ванов е убеден, че проб­лемите няма да бъдат решени с един договор, тъй като са необ­ходими обществено-политически кон­сен­сус и друга медийна среда. Георги Пър­ванов остро раз­к­ритикува и нас­лед­ника си на „Дон­дуков“ 2 Росен Плев­нелиев. „Плев­нелиев да не се обажда непод­гот­вен, не бих му препоръч­вал да го прави. Той за пет години не намери начин да отс­кочи до Македония. Ние имахме с президента Борис Трай­ков­ски по 1015 срещи на година, официални, работни“, припомни той. По думите му у нас има спящи клетки по темата, които не се обаж­дат активно, защото са близко до властта. Трябва да се търси решението на въп­роса с историята. Трябва да се намери решение за езика, вярва Пър­ванов. Той обясни, че критерият е това, че сме имали единно национално самосъз­нание, единни национални цели и задачи. „Това обяс­нява Въз­раж­дането, това обяс­нява Илинденско-Преображенското въс­тание, като и много събития в нашата обща история“, добави Георги Пър­ванов.