Запалиха крана, който демонтира паметника пред НДК

Запален е кранът, който демон­тира памет­ника “1300 години Бъл­гария“, съоб­щиха вчера за „Дарик” от МВР.

Сиг­налът е подаден малко след 3:00 ч. минала нощ. Горяла е кабината на крана, като е установено, че преди това стък­лото й е било счупено.

Работи се по всички вер­сии, допъл­ниха от МВР, включително и за умиш­лен палеж.

 Засега не е ясен раз­мерът на щетите.

Кранът беше пос­тавен в началото на сед­мицата, за да демон­тира фигурите от памет­ника “1300 години Бъл­гария“.

През 2014 г. Столич­ната община взе решение за премах­ване на монумента, но процедурата се забави заради няколко обжал­вания в съда. В крайна сметка през тази сед­мица демон­тажът започна.

В защита на памет­ника преди дни се проведе протест, а няколко организации, сред които Съюзът на бъл­гар­с­ките худож­ници и Съюзът на архитек­тите, се обявиха за неговото запаз­ване.