Съдът в Асеновград остави в ареста двама от обвинените за хулиганство

Район­ният съд в Асенов­г­рад остави в ареста двама от задър­жаните, срещу които има пов­диг­нато обвинение за хулиган­с­тво, извър­шено с изк­лючителен цинизъм и дър­зост, предаде БТА.

Според съда, от съб­раните до момента доказател­с­тва може да се нап­рави обос­новано пред­положение, че всеки един от двамата е извър­шил прес­тъп­лението, за което е обвинен. Освен това съдът прецени, че за всеки от тях е налице и реална опас­ност да извър­шат и друго прес­тъп­ление, а спрямо Асен А. и да се укрие.

Установено е, че на 26 юни 2017 г. в Асенов­г­рад, двамата са извър­шили хулиган­ски дейс­т­вия в района на бол­ницата в града, след въз­ник­нал кон­ф­ликт на яз. “40-те извора“.

По данни на обвинението те са се дър­жали агресивно, хвър­ляли са камъни, обиж­дали, отп­равяли зап­лахи и носели дър­вени тояги.

След инцидента Асен А. и Джавет Ю. се укрили в с. Боянци и Асенов­г­рад, като били издирени и задър­жани от полицията на 4 юли. Определението не е окон­чателно и под­лежи на протест и обжал­ване пред Окръжен съд — Плов­див на 13 юли 2017 г. от 16 часа.