Плевенско село е откъснато от света след пороите

Пороите унищожиха асфалта на двете цен­т­рални улици в плевен­с­кото село Подем. Прилич­ната вълна от понедел­ник е разорала асфалта и хората се оплакаха, че стоят без хляб, без стоки в магазините.

Притес­няват се, че при нужда линейка не може да стигне и социал­ните не могат да влязат в селото.Подем няма отвод­няване, а подобни навод­нения се случ­ват периодично от 70-те години на 20 век. Кметът Николай Хрис­тов комен­тира пред БиТиВи, че при порои водата се събира на 1012 км извън селото и от там набира скорост. Това е довело до огром­ната приливна вълна, която е заляла цен­т­рал­ната част на селото, гарата и раз­рушила пътя.

Кметът на община Долна Мит­рополия Поля Цонов­ска посочи, че дър­жавата работи и се интересува от проб­лемите на селото, а самият президент Румен Радев се е обадил, за да попита имат ли нужда от съдейс­т­вие. По думите й се работи по проект за отвод­няване.