Пациент: За онкоболните по-страшна е борбата с бюрокрацията

Имаме прек­расни лекари и бол­ници, но аз се страхувам повече от бюрок­рацията, това обяви в интервю за предаването „Тази неделя” по БиТиВи Маг­далена Дан­чева.

Тя чува диаг­нозата рак на гър­дата през 2015 г., оперира се и преминава през химиотерапия.

Впечат­ленията й от здрав­ната сис­тема са, че човек първо трябва да пребори бюрок­рацията, преди да пребори болестта.

Лекарите също са в подобна ситуация – те не могат да лекуват, защото трябва да пишат.

Маг­далена Дан­чева е нат­рупала три солидни папки с документи, има и теф­тер, в който от самото начало записва какво трябва да нап­рави и с кого да се срещне. Ходи нав­сякъде с раница, в която са въп­рос­ните папки и теф­тер, както и маратонки и анцуг. С тях тя обикаля по опаш­ките, на които е принудена да чака, за да си издаде бол­ничен, да се изс­ледва, да получи имп­ланти, и то в със­тояние след химиотерапия.

Ако го няма това лутане, може би хората щяха по-успешно да се лекуват, комен­тира жената.