Възрастна жена е със счупен таз, след като младеж я изрита на автобусна спирка в Бургас

Mладеж изрита брутално 72-годишна жена на автобусна спирка в Бур­гас. Той е на 26 години и е криминално проявен, съобщи „Нова телевизия”. Той е нап­равил пълни самоп­риз­нания пред полицията. Прес­тъп­лението е зас­нето от охранителна камера. От записа се вижда, че въз­рас­т­ната жена с нищо не е предиз­викала дейс­т­вията на младежа. След рит­ника при падането си на тротоара тя е получила тежко счуп­ване на таза и в момента е в бур­гаска бол­ница.

По инфор­мация на „Нова” нападателят не е задър­жан, защото има регис­т­рация за психично заболяване. Той е нас­танен за лечение в Цен­търа за психично здраве в Бур­гас. Наз­начена е съдебно-психиатрична екс­пер­тиза, която да установи със­тоянието му и дали той може да бъде прив­лечен към наказателна отговор­ност. 

По неофициална инфор­мация диаг­нозата му е шизоф­рения. Случаят се наб­людава от Район­ната прокуратура в Бур­гас.  Започ­нало досъдебно произ­вод­с­тво за нанесена средна телесна пов­реда по хулиган­ски под­буди. Ще бъде нап­равена тех­ническа екс­пер­тиза на камерите, записали инцидента и са раз­питани очевидци на нападението.