Пребиха началника на Клиниката по ортопедия на столичната УМБАЛ „Св. Анна”

Мас­кирани мъже напад­наха и пребиха начал­ника на Клиниката по ортопедия и трав­матология на УМБАЛ „Св. Анна” (Окръжна бол­ница) в столицата, предаде БГНЕС. Вчера сут­ринта около 7.15 часа, докато раз­хож­дал кучето си, проф. Стефан Стан­чев бил напад­нат пред дома му в квар­тал „Бели брези”. Прис­тиг­налият на място полицейски екип заварил човека в без­помощно със­тояние. В резул­тат на побоя проф. Стан­чев е получил черепно-мозъчна травма, лицево –челюс­тна травма и травма на окото — има опас­ност от загуба на зрението, съоб­щиха по-рано от Окръжна бол­ница. Проф. Стан­чев беше под­ложен на операция от свои колеги в бол­ницата, в която самият той работи. „Към нас­тоящия момент се извър­ш­ват оперативно-издирвателни мероп­риятия по отношение издир­ване, установяване, иден­тифициране на тримата преки извър­шители на прес­тъп­лението”, каза заместник-главният сек­ретар главен комисар Георги Араба­джиев.

По думите му полицията има данни за предишни опити за нападение над пребития професор Стефан Стан­чев.