Турция плаща на българки да носят бурки, разкри Валери Симеонов

Трябва да гледаме на раз­п­рос­т­ранението на бур­ките като на раз­п­рос­т­ранението на минаретата. Това е мар­киране на територия, категоричен бе пред Нова телевизия съп­ред­седателят на Пат­риотич­ния фронт и лидер на НФСБ Валери Симеонов. По думите му тур­с­ката аген­ция по вероиз­поведанията, която имала над 70 живеещи у нас служители, плаща на бъл­гар­ски мюсюл­манки да носят бурки. Валери Симеонов напомни също така, че в Тур­ция носенето на бурка е заб­ранено, но Дианетът поощ­рявал това в Бъл­гария, за да се покаже, че ислямът раз­ширява териториите си. НФСБ нас­тоява във всички религиозни служби задъл­жително да се говори на бъл­гар­ски.