БСП: Милиони българи страдат от сгрешени реформи

БСП: Милиони българи страдат от сгрешени реформи

Ако премиерът продъл­жава да си играе с Мос­ков и със здравето на хората – той ще си носи отговор­ността. Съз­дава впечат­лението, че вече няма политическа необ­ходимост да го държи, а най-вероятно има някакви взаимни икономически интереси, които го мотивират, за да не го отс­т­ранява от кабинета все още”. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от БСП Лява Бъл­гария Таско Ермен­ков в ефира на БНР. По думите му зад минис­търа на здравеопаз­ването стои онзи, който го е номинирал, а именно министър-председателят Бойко Борисов. Според народ­ния пред­с­тавител вотът на недоверие към правител­с­т­вото по отношение сферата на здравеопаз­ване бе иницииран, за да предуп­реди хората какво точно ги очава след първи април. „Видя се, че много преди тази дата започ­наха проб­лемите, за които ние от БСП Лява Бъл­гария неед­нок­ратно алар­мирахме всички, но управ­ляващите и минис­тър Мос­ков не се вслушаха в нас”, обясни Таско Ермен­ков и под­черта, че изобщо не става въп­рос за политикан­с­т­ване, а за живота на бол­ните. Таско Ермен­ков категорично заяви, че политиката на управ­ляващите в сферата на здравеопаз­ването е пълно нег­лижиране на здравето на хората.

В ефира на БНР социалис­тът обясни, че над 1,5 милиона души без личен лекар ще страдат от рефор­мата на Мос­ков.