Граничен полицай предотврати самоубийство на ГКПП - Калотина

Граничен полицай обез­в­реди шофьор, нап­равил опит за самоубийс­тво на ГКПП — Калотина. В камиона на мъжа са отк­рити 464 кг. канабис, съоб­щиха от прес­цен­търа на Главна Дирек­ция „Гранична полиция“. В неделя вечерта на ГКПП-Калотина за влизане в страната прис­тиг­нал товарен автомобил, управ­ляван от чер­ногор­ски граж­данин. Автомобилът пътувал от Черна гора за Тур­ция, натоварен с алуминиеви отливки. Начал­никът на дежур­ната смяна на ГКПП-Калотина е уведомен, че пред рен­т­гена на пун­кта се намира товарен автомобил марка „Ивеко“ с чер­ногор­ски регис­т­рационен номер, шофьорът на който лежи окър­вавен в без­помощно със­тояние в кабината. Извикана е линейка, но водачът зак­лючил шофьор­с­ката врата. Служителите на пун­кта видели, че с нож чер­ногорецът си нанася прободни рани в областта на гър­дите. Начал­никът на смяната на “Гранична полиция“се качил в кабината от дяс­ната врата и обез­в­редил шофьора, като избил ножа от ръката му и го изх­вър­лил през прозореца. Преди да изпадне в шоково със­тояние, чер­ногорецът заявил на гранич­ния полицай, че иска да се самоубие, тъй като в камиона му има голямо количес­тво нар­котично вещес­тво. Начал­никът на смяната на “Гранична полиция“ незабавно уведомил мит­ничес­ките служители. При извър­шената проверка в камиона са отк­рити чували с пакети със свет­лозелена тревиста маса, която при полевия нар­котест реагирала на канабис.