ДПС иска главата на външния министър, предрича предсрочни избори

ДПС обмисля внасянето на вот на недоверие заради изказ­ването на минис­тър Даниел Митов за край на мул­тикул­турализма, съобщи Нова телевизия.

“Европа има огромен проб­лем години наред с провеж­даната политика на кон­цеп­туален мул­тикул­турализъм и кул­турен релативизъм. Ерата на мул­тикул­турализма и кул­тур­ния релативизъм е прик­лючила,“ каза в чет­вър­тък вън­ш­ният минис­тър Даниел Митов.

Съп­ред­седателят на ДПС Мус­тафа Карадайъ заяви, че премиерът трябва да бъде питан за думите на вън­ш­ния си минис­тър. “Ние като ДПС трябва да съх­раняваме сигур­ността и стабил­ността на дър­жавата, нашите региони и всеки един отделен човек. При тази идейна раз­нород­ност в това правител­с­тво, включително и с това шизоф­ренно поведение на някои пер­сони, като част от сегаш­ното мнозин­с­тво, не водят към добро нито страната, нито правител­с­т­вото“, заяви Мус­тафа Карадайъ в Смолян.

“Нашите анализи показ­ват, че нещата отиват към пред­с­рочни избори“каза Карадайъ.