Акад. Георги Марков: Не трябва наши имами да се обучават в Саудитска Арабия

Акад. Георги Марков: Не трябва наши имами да се обучават в Саудитска Арабия

Крайно време е да не се допуска обучението на млади имами от Бъл­гария в Саудит­ска Арабия, призова историкът акад. Георги Мар­ков, цитиран от аген­ция Фокус. „Дър­жавата трябва да заеме категорична позиция и да се защити национал­ния интерес, да се прояви инс­тинкт за самосъх­ранение“, категоричен е той. По думите му европейс­кият либерализъм няма здравна имунна сис­тема, за да се противопос­тави на тероризма и ЕС е без­помощен в сегаш­ното си със­тояние. На този фон, по думите на историка, сблъсъкът на цивилизациите вече е факт и Европа трябва да промени своите цен­ности, за да бъде опазена хрис­тиян­с­ката цивилизация. „Трябва да се промени ЕС, да се покаже инс­тинкт за самосъх­ранение и да защити вън­ш­ните си граници, защото засега не може да ги защити и изпол­зва НАТО. Трябва да спре преселението на народите, което се очер­тава да продължи и през след­ващите години“, допълни акад. Мар­ков. Според него става въп­рос за милиони миг­ранти, които меч­таят за по-добър живот в Европа. „Аз се опасявам, че европейс­ката бюрок­рация още не може да проумее степента на зап­лахата. Много съм въз­мутен, когато на всеки 34 месеца се случва поред­ният атен­тат и се изп­равят същите муцуни, които говорят едни и същи над­г­робни слова“, комен­тира още акад. Георги Мар­ков.