Внезапно почина шефът на митниците Ваньо Танов

Внезапно почина шефът на митниците Ваньо Танов

Според негови близки най-вероятната причина за смъртта му е масиран инфаркт

В понедел­ник сут­ринта внезапно почина дирек­торът на Аген­ция „Мит­ници“ Ваньо Танов. По непот­вър­дена инфор­мация на Нова телевизия Танов се е почув­с­т­вал зле рано сут­ринта и е издъх­нал в линей­ката на път за бол­ницата, тъй като със­тоянието му рязко се влошило. Близки до Танов предполагат,че причината за внезап­ната смърт на 58-годишния шеф на мит­ниците е масиран инфаркт. Когато той се почув­с­т­вал зле тази сут­рин, близ­ките му поз­вънили на тел. 112. Танов два пъти е начело на мит­ниците по времето на ман­датите на ГЕРБ. За пръв път Ваньо Танов е наз­начен за дирек­тор на Аген­ция „Мит­ници“ на 6 август 2009 г. Той заема поста до 22 август 2013 г., когато е освободен от длъж­ност. Увол­нен е със заповед на минис­търа на финан­сите в кабинета “Орешар­ски“ — Петър Чобанов. На 13 август 2014 г. със заповед на минис­търа на финан­сите Ваньо Танов отново е наз­начен отново за дирек­тор на Аген­ция „Мит­ници“. Това става по време на служеб­ния кабинет на Георги Близ­нашки. Ваньо Танов е роден на 22 сеп­тем­ври 1958 г. Той е завър­шил математическа гим­назия, а през 1981 г. се е дип­ломирал като инженер в Русен­с­кия универ­ситет. От 1985 г. до 2007 г. Танов е работил в сис­темата на МВР. Започва като оперативен работ­ник, а през 1991 г. оглавява “Тежки прес­тъп­ления“ в РДВР-Русе. През 1995 г. става начал­ник на Второ РПУ-Русе, което пос­тига най-добрите резул­тати в Бъл­гария, а Танов пред­с­рочно е произ­веден в майор. През 1998 г. оглавява регионално звено “Полиция“ в РДВР — Русе. Преминал е през всички длъж­ности от оперативен работ­ник до генерал-майор. От 2005 г. до 2007 г. е дирек­тор на Национал­ната служба “Борба с организираната прес­тъп­ност“ (по-късно ГДБОП) в МВР. Ваньо Танов е носител на Почетен знак (І, ІІ и ІІІ степен), медал “120 години МВР“ и почетно отличие “За доб­лест и зас­луга“. Вес­т­ник „Земя“ изразява съболез­нованията си към близ­ките на Ваньо Танов.