Турция категорично отрече синът на Ердоган да е финансирал Местан

Тур­с­кият вицеп­ремиер Лютфи Елван категорично отх­върли тиражираната в някои тур­ски медии инфор­мация, че синът на тур­с­кия президент Реджеп Ердоган е изп­ратил пари в Бъл­гария, пише мес­т­ният в. “Йени Ася“. Той дори окачес­т­вява твър­дението като клевета и лъжа. Припом­няме ви, че някои тур­ски издания раз­п­рос­т­раниха миналата сед­мица появили се в бъл­гар­ски медии твър­дения за под­к­репа, включително финан­сова, на Билял Ердоган за новата пар­тия на Лютви Мес­тан ДОСТ. По думите на Елван, медий­ните инфор­мации, в които името на Билял Ердоган служело като сред­с­тво, не отговаряли на истината, а помес­тените твър­дения били “неос­нователни, лъжа и клевета“.