АБВ с ултиматум: Реформи или през април оттегляме подкрепата си към правителството

Пред­седателят на АБВ в оставка Георги Пър­ванов даде срок на кабинета до април да има реформи във властта, в противен случай е въз­можно пар­тията да оттегли под­к­репата си към кабинета. Дър­жим се като опозиция, защото ни идва в повече това, което се случва. Няма никакъв диалог, премиерът и правител­с­т­вото си правят как­вото си искат, категоричен бе той в сут­реш­ния блок на Нова телевизия. Попитан ще напус­нат ли коалицията той отговори, че тех­ните критики не само за лип­сата на диалог. Големият проб­лем според него е лип­сата на адек­ватна политики и реформи. „Що се отнася до Ивайло Кал­фин, той е един от най-добрите минис­три“, категоричен бе Пър­ванов. Той заяви, че ако някоя от опозицион­ните пар­тии внесе вот на недоверие към правител­с­т­вото относно енер­гий­ната политика, АБВ ще го под­к­репи. „Кой може да ме накара да под­к­репя една грешна политика в енер­гетиката? Онзи ден нап­ример под­к­репихме кад­ровите промени в МВР“, даде пример той. Пър­ванов определи като неудачен изборът на Йор­дан Бакалов за шеф на служба „Военна инфор­мация“. „Тази позиция винаги е заемана от хора с пагони. Имам чув­с­т­вото, че Рефор­матор­с­кия блок иска да има свои хора нав­сякъде в служ­бите“, добави още Пър­ванов. По отношение пред­ложенията за шеф на ДАНС, той заяви, че никой не се е кон­сул­тиран с АБВ по този въп­рос.