Извадиха човек, затрупан от лавина в Пирин

Извадиха човека, който беше зат­рупан от лавината, пад­нала под връх Тодорка в Пирин в сряда сут­ринта. Сиг­налът за инцидента беше подаден на телефон 112 от анг­лийски туристи. Пос­т­радалият е нас­танен в медицин­с­кия цен­тър в Бан­ско. „Той е без опас­ност за живота, но има травма на гръд­ния кош. Най-вероятно главата му е ударена от дърво или камък, но тъй като е имал каска — това го е спасило. Леко е дезориен­тиран, но ще се въз­с­танови. Прек­ратяваме операцията, важ­ното е, че няма загинали. Бил е сам”, обясни пред­седателят на Бъл­гар­с­кия чер­вен кръст (БЧК) Христо Григоров вчера. Той добави, че целият екип на Планин­с­ката спасителна служба (ПСС) е бил на място с обучени кучета. По думите му ситуацията е била екс­т­ремална, а мъг­лата много гъста.  Безумието на някои скиори зас­т­рашава живота и на планинарите, спасителите и турис­тите. Прак­тикуват зимни спор­тове и не се съоб­разяват с никакви правила с безумно и екс­т­ремно каране в улеите под връх Тодорка в Пирин, комен­тира още той. Припом­няме, че трима сноубор­дисти загинаха в неделя, след като бяха зат­рупани от лавина в Пирин в района на хижа „Яворов”.