Южна България остава в снежен капан

Южна България остава в снежен капан

Стотици населени места са без ток, а редица пътища са прекъснати

Бед­с­т­веното положение в Южна Бъл­гария продъл­жава. Тежка остава ситуацията в облас­тите Кър­джали, Смолян и част от Пазар­джик. Проходът Юндола от Велин­г­рад към Батак е неп­роходим. Някои от селищата в Смолян­ско вече имат ток, но над 120 населени места в планин­с­кия регион от петък са без елек­т­розах­ран­ване, предаде БНР вчера. Все още близо 100 родоп­ски селища са откъс­нати от света. Издир­ваният мъж от Кремене е отк­рит жив и здрав, той е останал при стадото си. Обил­ния сняг и прес­пите зат­руд­няват работата на аварий­ните екипи, съобщи енер­гий­ният минис­тър Теменужка Пет­кова пред „Дарик” вчера. 44 населени места на територията на ЧЕЗ и 521 — на ЕВН са без ток, добави още тя. Въз­с­тановено е зах­ран­ването на по-голяма част на съоръженията на ЕСО. От 44 засег­нати елек­т­роп­ровода на 110 киловолта, вече е въз­с­тановено зах­ран­ването на 30 съоръжения и към момента остават незах­ранени 14 елек­т­роп­ровода. В понедел­ник в къс­ните часове бяха зах­ранени под­с­тан­циите „Широка поляна”, „Северни Родопи”, „Смолян” и „Пам­порово“. Най-тежка остава ситуацията с прекъс­натите елек­т­роп­роводни линии от 110 киловолта в Печин­ско, в района на Кър­джали, Хас­ково, Рудозем и Мадан.