6 години затвор за убиеца на Паоло

6 години затвор за убиеца на Паоло

Георги Сапунджиев е лишен и от правото да управлява автомобил за 8 години

Плов­див­с­кият апелативен съд увеличи почти двойно присъдата на убиеца на 4-годишния Паоло, съоб­щава БГНЕС. Апелатив­ните магис­т­рати пос­тановиха присъда за Георги Сапун­джиев от 9 години зат­вор, но тъй като той призна вината си, тя става 6 години лишаване от свобода ефек­тивно. Той няма да има право да управ­лява автомобил 8 години. Сапун­джиев трябва да плати и раз­нос­ките по делото. Припом­няме, четиригодиш­ното дете почина миналата година, след като беше блъс­нато от джип в пешеход­ната зона в цен­търа на Стара Загора. Трагедията стана на метри от училище „Васил Лев­ски”, около 7 вечерта. Детето е карало колело заедно с родителите си. На първа инс­тан­ция Старозагор­с­кият окръжен съд призна за виновен Сапун­джиев и му наложи наказание от три години и четири месеца лишаване от свобода при пър­воначален строг режим, както и отнемане на шофьор­с­ката книжка за пет години. Той бе осъден и да плати раз­нос­ките по делото в раз­мер на 10 000 лева Окръж­ната прокуратура в Стара Загора не протес­тира присъдата на пър­воин­с­тан­цион­ния съд. Тя бе оспорена от родителите на детето като час­тни обвинители. Искането им бе под­к­репено от Апелатив­ната прокуратура в Плов­див. Юристи комен­тират, че подобен казус се случва рядко. Съдът прие исканията на час­т­ните обвинители. Георги Сапун­джиев вчера също обжал­ваше присъдата си. Присъс­т­ващите в съдеб­ната зала пос­рещ­наха решението на Апелатив­ния съд с бурни ръкоп­ляс­кания и сълзи. Решението под­лежи на обжал­ване в 15 дневен срок пред ВКС. Пред Съдеб­ната палата в Плов­див се съб­раха над 50 старозагорци, които бяха дошли, за да под­к­репят родителите на Паоло.