АБВ готови да подкрепят предложението на премиера

Според мен Румяна Бъч­варова е добра кан­дидатура за минис­тър на вът­реш­ните работи, обяви Кирил Цочев от ПГ на АБВ, пред жур­налисти в Народ­ното съб­рание, предаде Аген­ция „Фокус“. По думите му министър-председателят е бил много убедителен и корек­тен с коалицион­ните си пар­т­ньори. „Ще трябва да дадем дос­татъч­ната под­к­репа на министър-председателя“, заяви Цочев. Според него когато един човек, решава да си отива той си отива и от АБВ ще гласуват „за“ остав­ката на Веселин Вуч­ков като вът­решен минис­тър. Той посочи, че АБВ ще под­к­репи кан­дидатурата на Румяна Бъч­варова като минис­тър на вът­реш­ните работи.