ДПС отказа да подкрепи промени в правителството

ДПС няма да под­к­репи промените в със­тава на Минис­тер­ски съвет, заяви лидерът на движението Лютви Мес­тан, цитиран от БГНЕС. „ДПС е опозиция на кабинета “Борисов“-2 и затова ще гласува против промените в със­тава на правител­с­т­вото“, каза Мес­тан в комен­тар на пред­ложението на Бойко Борисов вицеп­ремиерът Румяна Бъч­варова да оглави Минис­тер­с­тво на вът­реш­ните работи. Няма как ДПС да под­к­репи как­вито и да е пер­сонални и струк­турни промени в кабинет, на който сме опозиция, категоричен бе Мес­тан. “Надявам се обаче на всички да им е станало ясно, че решението на премиера да приеме остав­ката вът­реш­ния минис­тър Веселин Вуч­ков, да номинира за поста Румяна Бъч­варова и да поиска остав­ките на пред­седателя на ДАНС Владимир Писан­чев и глав­ния сек­ретар на МВР Свет­лозар Лазаров, премах­ват всякакви внушения за как­вото и да е зад­кулисие в отношенията ГЕРБДПС. Това е ясно доказател­с­тво, че такова зад­кулисие има само в главите на анализаторите и нашите политически опоненти, които прибяг­наха до елемен­тар­ния трик да скрият соб­с­т­вената си рефор­матор­ска и управ­лен­ска немощ зад паравана ДПС. Надявам се от днес да спрат и спекулациите по тази тема, защото те са обидни както за ДПС, така и за премиера Борисов“, заяви Мес­тан. След срещата на пред­с­тавители на Движението с президента, която бе част от продъл­жаващите кон­сул­тации на “Дон­дуков“ 2, Мес­тан заяви още, че фор­мулата на управ­лението генерира нес­табил­ност.