„Атака“ против номинацията на Борисов за нов МВР-шеф

Атакис­тите са изненадани от номинацията на Румяна Бъч­варова за МВР шеф, стана ясно от изяв­ление на Явор Нотев в кулоарите на НС. По думите му академич­ната кариера на Веселин Вуч­ков давало друг облик на МВР и образ на минис­търа на вът­реш­ните работи. Сега нещата се връщат в една поз­ната фор­мула — минис­търът да е политическа фигура, изтъкна Нотев. Каква ще е ролята на минис­търа пък щяло да стане ясно след оповес­тяване на имената на главен сек­ретар на МВР и на нов пред­седател на ДАНС. Атакис­тите няма да гласуват „за“ новия минис­тър. Очак­вам минис­търът да заеме една по-скоро пред­с­тавителна роля и ще може да говори повече за стратегия, за дневен ред на задачите, стоящи пред минис­тер­с­т­вото, заяви депутатът, като допълни, че не си пред­с­тавял Румяна Бъч­варова начело на полицейска операция. Любопитен щял да е изборът на главен сек­ретар. Дано там да бъдем свидетели на едно истин­ско попадение, смята Явор Нотев.